Még nem választott tesztet
of

Alapvető személyiség dimenziókat mérünk, melyeket kifejezetten a munka területére dolgoztak ki és honosítottak a szakemberek. Gyakorlatilag bármely munkakör betöltéséhez megfelelő tájékoztatást ad a személyek egyéni képességeiről és készségeiről.

A kérdőív kérdéseket tartalmaz az élet különböző területeiről, s így átfogó képet nyújt a vizsgált személy fő jellemzőiről, úgy mint:

magabiztosság, határozottság, irányítókészség, vezetői készségek, megbízhatóság, lelkiismeretesség, felelősségtudat, felelősségvállalás, döntésképesség, problémamegoldás, kudarctűrés, frusztrációs tolerancia, rugalmasság, önértékelés, kommunikációs készség, kapcsolatteremtés és kapcsolatkezelés, más személyekhez és közösséghez való viszony, motivációs háttér, teljesítményigény, intellektuális hatékonyság.

A teszt kitöltése 50 percet vesz igénybe, on-line felületen keresztül elérhető.

Ez az on-line kérdőív a munka világában fontos 8 átfogó területen belül 24 kompetenciát vizsgál. A kérdőívből készített jelentés számszerűen, pontokba rendezett, közérthető állítások segítségével írja le a jelölt jellemző munkahelyi viselkedését.

A Spectrum kérdőív nyolc átfogó viselkedésmódról ad képet, melyek mindegyike három összetevőre bontható.

Az értékelés skálái:

 • VEZETÉS – irányítás, döntés, felhatalmazás,
 • GONDOLKODÁS – tudás, hatékony gondolkodás, tanulás,
 • EGYÜTTMŰKÖDÉS – megértés, gondoskodás, csapatjáték,
 • MEGBÍZHATÓSÁG – fegyelmezettség, kiállás a vállalatért, ragaszkodás az értékekhez,
 • ALKALMAZKODÁS – körülményekhez, emberekhez, változáshoz,
 • CSELEKVÉS – sikerre törekvés, győzelemre törekvés, vállalkozás,
 • BEFOLYÁSOLÁS – kommunikáció, meggyőzés, hálózatépítés,
 • ÚJÍTÁS – kreativitás, változtatás, jövőkép alkotás.

A munka jellege dönti el, hogy ezek közül melyiknek milyen a jelentősége; hogy az adott munka szempontjából melyek a legfontosabb kompetenciák.

A viselkedésmódokat és azok összetevőit tízfokú skálán értékeljük és a jelentést ez alapján strukturáljuk.

ÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANA

 • előre kerültek a vizsgált személyre jellemző viselkedésmódok (melyekre 7, 8, 9 vagy 10 pontot kapott),
 • ezt követik a kevésbé́ jellemző viselkedésmódok (melyekre 1, 2, 3 vagy 4 pontot kapott),
 • végül az átlagosan jellemző viselkedésmódokat találjuk (melyekre 5 vagy 6 pontot kapott).

Az egyes viselkedésmódokon belül az összetevők nagyság szerint csökkenő sorrendbe vannak rendezve. Az egyes összetevőkhöz esetenként példa, vagy magyarázat tartozhat. Az egyes átfogó területeken kapott értékek nem az összetevők átlagából adódnak – az összetevők eredményei csak magyarázzák azokat.

Ajánlatot kérek

Ajánlatkérés

Önnek miben segíthetünk?