Még nem választott tesztet

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

PSZICHÉS ZAVAROK FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A MUNKAHELYEN

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési KarA Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kartámogatást nyert partnereivel a magyar-horvát IPA Határon Átnyúló EgyüttműködésiProgram keretében „Pszichikai akadályozottság és a munka világa” című projektjére.A pályázati együttműködésben horvát részről az Eszéki Egészségház (DomZdravlja Osijek, DZO), magyar részről civil szervezetként a Humán InnovációsCsoport vett részt. A projekt több szakaszból állt. Megelőzte egy ex ante felmérés,majd a végrehajtási időszakban a dokumentumelemzést műhelymunkákkal és egyempirikus kutatással (kérdőívekkel, interjúkkal és fókuszcsoportos vizsgálatokkal)egészítettük ki, valamint célul tűztük ki egy módszertani kézikönyv elkészítését is.

Magyarországon és Horvátországban is a mindenkori foglalkoztatáspolitikaegyik legnagyobb kihívása a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságánakelősegítése. Különösen korunk új betegsége, a pszichés akadályozottság,illetve az ezzel összefüggő előítéletek leküzdése jelent problémát.

 

A pszichésen zavart emberek társadalmi, gazdasági, munkaerő-piaci esélyegyenlőségénekegyik legfőbb gátja az elutasító munkáltatói szemlélet, az e csoporthoztartozó emberekkel foglalkozó intézmények, szervezetek tudásbeli hiátusa. Vizsgálatainkszerint a célrégióban a pszichikai akadályozottságból adódó tünetek ellentmondásosmegítélése és a támogatási rendszerek logikájában meglévő problémákgyakran vezetnek a munkaerőpiacról való kiszoruláshoz, annak ellenére, hogy amentális/pszichiátriai betegségekben szenvedők nagy része meglévő képességeikalapján, vagy azok fejlesztésével alkalmasak lehetnek, illetve alkalmassá tehetők amunkavégzésre. Ennek ellenére a munkáltatói magatartások és a célcsoporthoz tartozóemberek bizonytalanságai gátolták/gátolják ezt a törekvést. A pszichésen zavartemberek esélyeinek javítása érdekében alapos helyzetfeltárásra, szakmai, módszertanimegalapozásra, intézmények közötti együttműködésre volt/van szükség.

Módszertani kézikönyvünk egyrészt ezt az együttműködést hivatott elősegíteni(a munkáltatók és a munkaügyi- ill. foglalkozás-egészségügyi szervezetek között),másrészt segítséget szeretnénk nyújtani a munkáltatóknak a pszichés zavarok és amunkahelyi stressz felismerésében, illetve e problémák lehetőség szerinti kezelésében.Az alkotói közösség megköszöni mindazon, a projekt végrehajtásában résztvett munkatárs és együttműködő partner segítségét, akik nélkül e kötet nem jöhetettvolna létre. A projekt megvalósítását az IPA Közös Technikai Titkárság oldaláról dr.Szűcs Márton titkárságvezető és Tvrtko Čelan program és kommunikációs menedzsersegítette.

Dr. Nemeskéri Zsolt
projektmenedzser

Teljes kutatási anyag

Ajánlatkérés

Önnek miben segíthetünk?